Pozor, aktivna promocija!

 AutoTURN

AutoTURN je vodilni produkt na področju analize zavijalnih krivulj vozil, z veliko knjižnico vozil, ki omogoča izjemno kvalitetno preveritev prevoznosti za predvidene povozne površine.

Na razpolago so različice programa, ki delujejo v 2D in v 3D, tudi za najkompleksnejše tipe vozil kot so specialni prevozi za različne dele turbin vetrnih elektrarn.

 TORUS

S programom TORUS imate končno na voljo orodje, ki avtomatizira, s tem pa tudi skrajša proces izdelave krožišč.

TORUS omogoča izdelavo različnih velikosti in tipov krožišč, od najmanjših, do najkompleksnejših, vključno s turbo krožišči.

 ParkCAD

Ste se že znašli v situaciji, ko ste pri poskusu optimiziranja predvidene parkirne površine prišli v situacijo, da ste morali zaradi manjše nedoslednosti postopek ponoviti? Potem je ParkCAD pravo orodje za rešitev tovrstnih težav.

ParkCAD s pomočjo projektnih smernic, standardov in določitve robnih pogojev bistveno pohitri ureditev parkirnih površin in omogoča preveritev več možnih iteracij.

 Želite preizkus ali ponudbo?

Za vprašanja, pripravo ponudbe in preizkus orodij Transoft Solutions nas, prosimo, kontaktirajte na telefonsko številko +386 1 565 75 65 ali po elektronski pošti info@sl-king.si.


Povezava na cenik Transoft produktov.